PHÁT TRIỂN, THÀNH CÔNG CÙNG KHÁCH HÀNG

cách tính bù công suất phản kháng

Tác giả: Nguyễn Văn Thành Ngày đăng: 22.02.2021

1. Khái niệm và ý nghĩa nâng cao hệ số công suất
• Tận dụng hết các khả năng (công suất đặt) các nhà máy điện.
• Tiết kiệm, sử dụng hợp lý thiết bị điện, giảm tổn thất điện năng.
• Trong toàn bộ hệ thống có 10÷15% năng lượng điện bị tổn thất
qua khâu truyền tải và phân phối, trong đó mạng xí nghiệp chiếm
khoảng 60% lượng tổn thất đó.
• Sử dụng hợp lý và khai thác hiệu quả thiết bị điện có thể đem lại
những lợi ích to lớn.

1.1. Bản chất của hệ số công suất
+ Công suất tác dụng P: đặc trưng cho chuyển hoá năng lượng
Sinh ra công cho quá trình động lực (môment quay ở động cơ), bù
vào các tổn hao do phát nóng dây dẫn, lõi thép…
Tại nguồn P trực tiếp liên quan đến tiêu hao năng lượng đầu vào.
Công suất tác dụng P.
+ Công suất phản kháng Q: đặc trưng cho tích phóng năng lượng
giữa nguồn và tải,
Từ hoá lõi thép máy biến áp, động cơ, gây biến đổi từ thông để tạo
ra sđđ phía thứ cấp, tổn thất từ thông tản trong mạng.

Trong mạng xí nghiệp công suất phản kháng phân bổ như sau:
60 ÷ 65 % ở các động cơ không đồng bộ.
20 ÷ 25 % ở các máy biến áp.
10 ÷ 20 % ở các thiết bị khác.
Phụ tải công nghiệp đều mang tính chất điện cảm (tức là tiêu thụ
công suất phản kháng).
Có thể tạo ra công suất phản kháng trong mạng điện (phụ tải) mà
không tiêu tốn năng lượng của động cơ sơ cấp, quay máy phát.

VD:Công suất (P) và hệ số công suất (Cosφ) là hai chỉ số quan trọng để tính công suất phản kháng cần bù.
Giả sử:

  • Công suất của tải là P
  •  Hệ số công suất của tải là Cosφ1 → φ1 → tgφ1 (trước khi bù, cosφ1 nhỏ còn tgφ1 lớn)
  •  Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 → φ2 → tgφ2 (sau khi bù, cosφ2 lớn còn tgφ2 nhỏ)

Khi đó, ta có công thức Công suất phản kháng cần bù là: Qb = P (tgφ1 – tgφ2 ).

Ví dụ:

Ta có: Công suất tải là P = 100 (KW).
           Hệ số công suất trước khi bù là cosφ1 = 0.75 → tgφ1 = 0.88
           Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 = 0.95 → tgφ2 = 0.33
=> Công suất phản kháng cần bù là Qb = P ( tgφ1 – tgφ2 ) = 100( 0.88 – 0.33 ) = 55 (KVAr)

Ngoài cách tính như trên, ta có thể dùng bảng tra cứu hệ số cos phi để  tính toán nhanh chóng công suất phản kháng cần bù, từ đó chọn ra tụ bù phù hợp.

Bạn đang xem: cách tính bù công suất phản kháng
Bài sau
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem