Giỏ hàng

tủ rmu schneider

Thương hiệu: ABB-schneider
|
Loại: 24kv
|
0₫

Tủ RMU Schneider không mở rộng:

 • RM6-Ne – QI Tủ 2 ngăn RMU 24kV 1 ngăn dao và 1 ngăn phụ tải
 • RM6-Ne – IQI Tủ 3 ngăn 24kV 2 ngăn dao và 1 ngăn phụ tải
 • RM6-Ne – QIQI Tủ 4 ngăn 24kV 2 ngăn dao và 2 ngăn phụ tải
 • RM6-Ne – IIQI  Tủ 4 ngăn 24kV 3 ngăn dao và 1 ngăn phụ tải
 • RM6-Ne – III  Tủ 3 ngăn 24kV 3 cầu dao phụ tải
 • RM6-Ne – IIII  Tủ 4 ngăn 24kV 4 ngăn dao.
 • RM6-Ne-IDI Tủ 3 ngăn 24kV 2 ngăn dao và 1 ngăn máy cắt
 • RM6-Ne-DIDI Tủ 4 ngăn 24kV 2 ngăn dao và 2 ngăn máy cắt
 • RM6-Ne – IIIQI Tủ 4 ngăn 24kV 4 ngăn dao và 1 ngăn phụ tải
 • RM6-Ne-IQIBI  Tủ 4 ngăn 24kV 3 ngăn dao và 1 ngăn phụ tải 1 ngăn máy cắt bảo vệ đường dây
 • RM6-Ne-IDI  Tủ 2 ngăn 24kV 1 ngăn dao và 1 ngăn máy cắt
 • RM6-Ne-DIDI Tủ 3 ngăn 24kV 1 ngăn dao và 1 ngăn máy cắt

Tủ RMU Schneider mở rộng bên phải:

 • Tủ RMU loại RM6 – Có khả năng mở rộng
 • RM6-Re-QI Tủ RMU 24kV 1 ngăn cầu dao 1 ngăn cầu chì Mở rộng BÊN PHẢI
 • RM6-Re-II  Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao Mở rộng BÊN PHẢI
 • RM6-Re-IQI Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 1 ngăn cầu chì Mở rộng BÊN PHẢI
 • RM6-Re-IIQI Tủ RMU 24kV 3 ngăn cầu dao 1 ngăn cầu chì Mở rộng BÊN PHẢI
 • RM6-Re-QIQI Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 2 ngăn cầu chì Mở rộng BÊN PHẢI
 • RM6-Re-IDI Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 1 ngăn máy cắt Mở rộng BÊN PHẢI
 • RM6-Re-IBI  Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 1 ngăn máy cắt bảo vệ đường dây. Mở rộng BÊN PHẢI
 • RM6-Re-BIBI Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 2 ngăn máy cắt bảo vệ đường dây. Mở rộng BÊN PHẢI
 • RM6-Re-DIDI Tủ RMU 24kV 2 ngăn cầu dao 2 ngăn máy cắt Mở rộng BÊN PHẢI
 • Bộ KITs nối giữa 2 ngăn tủ RM6

Tủ RMU Schneider mở rộng 2 bên:

 • Tủ RMU loại RM6 – Có khả năng mở rộng
 • RM6-De-I  Tủ RMU24kV mở rộng 1 ngăn cầu dao
 • RM6-De-Q Tủ RMU24kV mở rộng 1 ngăn cầu chì
 • RM6-De-D Tủ RMU24kV mở rộng 1 ngăn máy cắt
 • 4 RM6-De-B  Tủ RMU24kV mở rộng 1 ngăn máy cắt bảo về đường dây
 • 5 RM6-De-MT Tủ RMU24kV mở rộng 1 ngăn đo lường trung thế
 • 6 RM6-De-DD Tủ RMU24kV mở rộng 2 ngăn máy cắt

Số lượng
Sản phẩm đã xem
-%

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Twitter Top